Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Stanovisko Ministerstva dopravy k užití německých převozních značek se žlutým pruhem

Možnost, resp. nemožnost použití v mezinárodním provozu není dána vlastní registrační značkou, ale dokladem, který je k ní vystavován resp. způsobem jeho vyplnění.

Ti z Vás, kteří si chtějí přivézt auto z Německa po vlastní ose by si měli pročíst následující prohlášení: http://www.mdcr.cz/cs/Media/Tiskove_zpravy/Stanovisko_MD_k_uziti_nemeckych_prevoznich_znacek_se_zlutym_pruhem.htm

Problém tím pádem není v převoní značce samotné, nýbrž ve způsobu vyplnění souvisejícího dokladu k vozidlu (značce).