Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Převozní značka z Německa

UAMK informovala s odkazem na zdroj ministerstva dopravy České republiky, že došlo na straně Spolkové republiky Německo k úpravě dokladů pro převozní značky se žlutým pruhem, které jsou v ČR uznávané a nehrozí postih od policie ČR.

K celé věci sděluje ministerstvo dopravy ČR následující:

Ano, došlo ke změně vydávání dokladů k převozním značkám se žlutým pruhem (SRN) . Uvedené doklady jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu (nejen jejich strojové vyplnění, ale především skutečnost, že jsou kompletně vydávány úřadem), a proto jsou platné i na území ČR (pochopitelně do doby platnosti).

Z výše uvedeného vyplývá, že krátkodobé registrační značky se žlutým pruhem s omezenou platností vydávané výhradně na území SRN, jsou povolené pro provoz vozidla do ČR, tak jako ty s červeným pruhem.